MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17-09-2021
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
Bình Dương Gia Lai Miền Bắc
Trà Vinh Ninh Thuận
Vĩnh Long

XSMT 16/07/2021 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 16/07/2021

Xổ Số Miền Trung Ngày 16/07/2021

Gia Lai Ninh Thuận
G8
64
17
G7
891
238
G6
8948
9889
6536
9571
1044
0801
G5
6244
3769
G4
36004
59971
81168
92262
80614
78643
64758
39570
77899
82384
42340
75992
47462
54204
G3
30898
84421
92836
78561
G2
48096
52476
G1
93014
21724
ĐB
880990
289385
Phóng to
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 1 4
1 4 4 7
2 1 4
3 6 6 8
4 3 4 8 0 4
5 8
6 2 4 8 1 2 9
7 1 0 1 6
8 9 4 5
9 0 1 6 8 2 9