MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17-09-2021
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
Bình Dương Gia Lai Miền Bắc
Trà Vinh Ninh Thuận
Vĩnh Long

XSMT 02/07/2021 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 02/07/2021

Xổ Số Miền Trung Ngày 02/07/2021

Gia Lai Ninh Thuận
G8
40
31
G7
626
920
G6
3490
6432
8925
9643
2916
8352
G5
7564
3552
G4
71627
69222
32116
48656
22199
28258
79507
77062
84313
47141
43588
36284
74761
06687
G3
76769
06361
15688
32376
G2
81862
45677
G1
13036
27801
ĐB
494059
382396
Phóng to
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1
1 6 3 6
2 2 5 6 7 0
3 2 6 1
4 0 1 3
5 6 8 9 2 2
6 1 2 4 9 1 2
7 6 7
8 4 7 8 8
9 0 9 6